Kanada Doları: Kanada resmi para birimidir. Sembolü $ veya diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırmak için C$ olarak gösterilir. Uluslar arası kodu CAD olan para birimi Forex paritelerinde de bu kod ile gösterilmektedir. Kanada ekonomisi genel hatları ile hammadde arzına dayalıdır. Hammadde arzının artması ile Kanada Doları yüksek olasılıkla değer kazanmakta, hammadde talebinin azaldığı durumlarda ise değer kaybetmektedir.

Kanada ihracatının %84 ünü Amerika’ya gerçekleştirmektedir. Bu nedenle Amerika ile olan politik ilişkileri ve Amerikan Doları ile olan çapraz kurlar Kanada Doları üzerinde çok etkilidir. Ayrıca çok sık bir şekilde gerçekleştirilen Kanada ve Amerikan şirketleri arasında ki birleşmelerinde Kanada Doları üzerinde ki etkileri hissedilmektedir.

Kanada’da ilk kağıt para 1813 ve 1815 yılları arasında Dolar adı altında üretilmiştir. İlk Kanada Doları ise 1830 yılında günümüzde de dünyanın en efektif ve güvenilir banka sistemi olarak kabul edilen kraliyet lisansı sahibi bankalar tarafından üretilmiştir.

1935 yılında toplamda 10 lisanlı banka ile para basmaya devam eden Kanada $1, $2, $5, $10, $20, $25, $50, $100, $500 ve $1000’lık banknotlar üretmiştir.1944 yılına gelindiğinde lisanslı bankaların kendi paralarını basması Kanada Kraliyet Bankası tarafından yasaklanmıştır. Günümüzde ise Kanada Dolar’ları Kanada Bankası tarafından basılmaktadır.

Kanada Doları değeri Bretton Woods Sistemine mensup diğer para birimlerinden farklı olarak sabit kur sistemine sahip bir para birimidir. 1950 ve 1962 yılları arasında Kanada Dolarının dalgalı kur hareketine izin verilmiş olmasına karşın, 1962’den sonra para birimine sabit kur sistemi uygulanmaya başlamıştır. Kanada Doları 1998 yılına kadar efektif olarak Forex piyasasına etki göstermemiştir. Kanada günümüzün önemli petrol ihraç eden ülkelerinden birisidir, para birimi Petrol arzı oranında değer kazanır. Forex piyasasında işlem hacmi yüzdesi %5 -%6 civarında değişim göstermektedir.