Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi para birimidir. Sembolü olan Türk Lirası’nın uluslar arası para kodu TRY’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nde para basma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndadır. Türk Lirası’nın alt birimi ise kuruş olarak adlandırılmaktadır.

2005 yılında Türk Lirası’nda bulunan sıfırları atmak için TL geçici olarak tedavülden kaldırılmış ve yerine Yeni Türk Lirası (YTL) kullanılmaya başlanmıştır. TL 2009 yılında tekrar tedavüle girmiş ve Türk lirasının 9. Emisyonu piyasaya sürülmüştür. 2009 yılında piyasaya sürülen TL’de eski Türk Lirasında bulunan 6 sıfır atılmıştır.

1980 yılında ithal ikameci, korumacı sistemin kaldırılması ile Türkiye modern para ve döviz piyasalarına girmiştir. 1981 yılında SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kabulü gerçekleştirilmiş, 1983 yılında TPKKK kaldırılmış ve son olarak 1989’da altın piyasası kurulu oluşturularak piyasa entegrasyonu tamamlanmıştır.

Yeni sistem uyarınca günlük kur sistemine geçilmiş ve her türlü Döviz girişi yasallaşmıştır. Gerçekleştirilen devalüasyon sonucu USD/TRY paritesi 70 olarak belirlenmiştir. Döviz işlemleri 3 temel platformda toplanarak, serbest piyasada, TCMB denetiminde ki döviz ve efektif piyasasında, ve bankalara arasında ki piyasada olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Lira’lk banknotlar basmaktadır. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının ön yüzünde sadece Atatürk ve İsmet İnönü’nün resmi bulunmuştur. İsmet İnönü’nün resmi yalnızca 1938-1950 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yaptığı yıllarda kullanılmıştır. 5 Lira’nın arka yüzünde Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın portresi , 10 Lira’nın arka yüzünde Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın Protresi, 20 Lira’nın arka yüzünde Mimar Kemaleddin’in portresi, 50 Lira’nın arka yüzünde Fatma Aliye Topuz’un portresi, 100 Lira’nın arka yüzünde Itri’nin bir Portresi ve 200 Lira’nın arka yüzünde Yunus Emre’nin portresi yer almaktadır.

1843 yılında ilk lira Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı Lirası olarak basılmıştır. Türk Lirası’nın basılmasına ilişkin ilk karar ise 1925 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra alınmıştır. İlk kağıt Türk Lirası 1927 yılında 1,5 ve 10 luk banknotlar halinde Thomas de la Rue şirketine İngiltere’de bastırılmıştır. 1937 yılında ilk Latin harfleri kullanılan paralar tedavüle girmiş ve günümüze kadar Türk Lirası banknotları 9 emisyon gurubunda ve 24 farklı değerde basılmıştır.